Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Bemutatkozás

 A Szolnok Városi Óvodák 2007. július 01. óta összevont intézményként 19 feladatellátási helyen, 85 óvodai csoportban látja el Szolnok Városában az óvodáskorú gyermekek nevelését, fejlesztését. Intézményünkben minden óvoda egységes alapelveket, célokat és feladatokat fogalmaz meg.

A tagintézmények nevelőtestületeivel közösen megfogalmazott értékein túl jellemzi az óvodákat az előnyös különbözőségeket megtartó sajátos arculat. Ezeket a többleteket a tagintézmények pedagógiai programja is tartalmazza.

Közösen megfogalmazott pedagógiai célunk, hogy az óvodai nevelés kiemelten biztosítsa az érzelmi nevelés, óvodai szocializáció, a játéktevékenységben történő tanulásszervezés és az egészséges életmódra nevelés megszervezését.

Intézményünk egységes működési elemeket és célrendszert tartalmaz, amelyek az azonos értékrend kialakítása és megtartása; együttműködés a pedagógiai és működési folyamatokban és szakmai felelősség felvállalása. Intézményünk mottója:

"Nekünk minden gyermek fontos!"